Dra. Teresa Capell Capell

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edifici A, Despatx 1.15

Tel. +34 973 702831

E-mail: teresa.capell@pvcf.udl.cat

 


Dra. Roxana Savin Parisier

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edifici Principal B, despatx 0.12.2 

Tel. +34 973702853

Email: savin@pvcf.udl.cat

Teresa Estela Graell

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edifici A-B, Despatx 1.18.2

Tel. +34 973702524

Fax: +34 973702690

Email: teresa.estela@udl.cat