Dr. Jordi Voltas Velasco

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edifici A-B, Despatx 0.13.2

Tel. +34 973702855

Email: jvoltas@pvcf.udl.cat

 

Dr. Jesús Pemán Garcia

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edifici A-B, Despatx 0.13.2

Tel. +34 973702857

Email: peman@pvcf.udl.cat

Teresa Estela Graell

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edifici A-B, Despatx 1.18.2

Tel. +34 973702524

Fax: +34 973702690

Email: teresa.estela@udl.cat