Personal Administració i Serveis

 Descarregar Pdf

Nom

Categoria

Sr. Carlos Cortés Personal Tècnic de Suport
Sra. Teresa Estela Secretària departament
Sra. Núria Gabernet Gestora Projectes
Dr. Alejandro Juárez Tècnic Suport a la Docència
Dra. Carmen Lopez Tècnica Qualificada Recerca
Dr. Filipe Nogueira Madeira Personal Investigador
Sra. Sílvia Martí Tècnica Laboratori
Sra. Mª Josep Pau Personal Tècnic Suport
Sra. Mónica Pérez Tècnica Laboratori
Sra. Eva Puig Tècnica Laboratori
Sra. Pilar Sopeña Tècnica Laboratori

 

   Darrera modificació: