Jaume Lloveras

Catedràtic d'Universitat

 Descarregar Pdf

Dades personals

lloveras

Categoria: Catedràtic d'Universitat

Àrea de coneixement: Agronomia

Adreça: ETSEA, Edifici Centre UdL-IRTA

Telèfon: +34 973 702573

Fax: +34 973 702690

E-mail: jaume.lloveras@udl.cat

 

Formació Acadèmica

· Doctorat en Producció Vegetal i Fisiologia de Cultius. Agronomia, Iowa State University (U.S.A.), 1984.

· Màster en Producció Vegetal i Fisiologia de Cultius. Agronomia, Iowa State University (U.S.A.), 1978.

· Enginyer Agrònom, Universitat Politècnica de València, 1975.

Experiència Professional

· 1975 - 1978. Becari predoctoral. "Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias" (INIA), Mabegondo, A Coruña
· 1978 - 1986. Investigador, "Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias" (INIA), Mabegondo, A Coruña
· 1986 - 1989. Director de Centre. IRTA, Mas Bové, Reus, Tarragona
· 1989 - 1998. Cap d’Àrea. Àrea de Cultius Extensius. Centre UdL-IRTA. Lleida
· 2001 - 2004. Director de Departament. Dept. Producció Vegetal i Ciència Forestal, Universitat de Lleida
· 2004 - 2007. Vicedirector de Relacions Exteriors. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEA), Universitat de Lleida
· 2007 - 2010. Director de l'ETSEA, Universitat de Lleida
· 1990 - 1991 Catedràtic d'Universitat UPC. 1991 - actualitat. Catedràtic d’Universitat, Universitat de Lleida

Recerca

Els temes d'investigació on estic implicat són principalment:

1.- Adobat nitrogenat mineral i orgànic en panís i les seves rotacions de cultius.

2.- Metodologia de la producció d'alfals.

3.- Projectes relacionats amb possibles cultius alternatius com la soja, quinoa, pèsols, faves, veces, sorgo, cànem, lli, etc.

Docència

· AGRONOMIA Doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal
· CULTIUS EXTENSIUS Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària
· SISTEMES DE PRODUCCIÓ I PROTECCIÓ VEGETAL Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica
· OPTIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ PORCINA Màster Universitari en Sanitat i Producció Porcina

Publicacions Recents

Maresma, A., Ballesta, A., Santiveri, F., Lloveras J. 2019. Sowing date affects maize development and yield in irrigated Mediterranean environaments. Special Issue. Quality and Production of Forage. Agriculture 9 (3): 67.

Maresma, A., Martinez-Casanovas, J.A., Santiveri, F., Lloveras, J. 2019. Nitrogen management in double-annual cropping System (barley-maize) under irrigated Mediterranean environments. European Journal of Agronomy 103: 98-107.

Maresma, A., Lloveras, J., Martinez-Casanovas, J.A. 2018. Use of Multispectral Airborne Images to Improve In-Season Nitrogen Management, Predict Grain Yield and Estimate Economic Return of Maize in Irrigated High Yielding Environments. Remote Sensing 10: 543. doi:10.3390/rs10040543.

Urra, J., Mijangos, I., Lanzen, A., Lloveras, J. Garbisu, C. 2018. Effects of corn stover management on soil quality. European Journal of Soil Biology 88: 57-64. DOI: 10.1016/j.ejsobi.2018.06.005.

Maris, S.C., Lloveras, J., Vallejo, A., Teira-Esmatges, M.R., 2017. Effect of Stover Management and Nitrogen Fertilization on N2O and CO2 Emissions from Irrigated Maize in a High Nitrate Mediterranean Soil.  Water Air Soil Pollution (2018) 229:11. https://doi.org/10.1007/s11270-017-3660-6.

Martínez, E., Maresma, A., Biau, A., Cela, S., Berenguer, P., Santiveri, F., Michelena, A., Lloveras,J. 2017. Long-term effects of mineral nitrogen fertilizer on irrigated maize and soil properties. Agron. J. 109:1–11.

Martinez, E., Maresma, A., Biau, A., Cela, S., Berenguer, P., Santiveri, F.,MIchelena, A., Lloveras, J. 2017.Long-term effects of pig slurry combined with mineral nitrogen on maize in a Mediterranean irrigated environament. Field Crops Research 214: 341-349.

Yakoub, A., Lloveras, J., Biau, A., Lindquist, J.L., Lizaso, J.I. 2017. Testing and improving the maize models in DSSAT: Development, growth, yield, and N uptake. Field Crops Research 212: 95-106.

Martinez, E, Domingo, F.,Rosselló, A., Boixadera, J., Lloveras, J. 2017. The effects of dairy cattle manure and N fertilizer on irrigated maize: yield, soil N and soil organic carbon content. European Journal of Agronomy 83:78-85.

Gorchs, G., Lloveras, J., Serrano, L., Cela, S. 2017. Hemp Yields and its rotation effects on wheat under rainfed Mediterranean conditions. Agron. J. 109:1551-1560.

Ovejero, J., Ortiz, C., Boixadera, J., Serra, X., Pons, S., Lloveras, J., Casas, C. 2016. Pig slurry fertilization in a double-annual cropping forage system under sub-humid Mediterranean conditions. European Journal of Agronomy.81:138-149.

Maresma, Á., Ariza, M., Martinez, E., Lloveras, J., Martinez-Casasnovas, J.A. 2016. Analysis of Vegetation Indices to Determine Nitrogen Application and Yield Prediction in Maize (Zea mays L.) from a Standard UAV Service. Remote Sensing. 8: 973.

Zamuder, E., Lloveras, J., Echeverria, E. 2016. Comparison of phosphorus fertilization diagnostic methods of potato in Mollisols. Agron. J. 108: 1237-1245. 1

Zamuder, E., Lloveras, J., Echeverria, E. 2016. Use of a critical phosphorus dilution curve to improve potato crop nutritional management. American Journal of Potato Research 93(4):392-403.

Chocarro, C., Lloveras, J. 2015. The effect of row spacing on alfalfa seed and forage production under irrigated Mediterranean agricultural conditions. Grass and Forage Science. 70: 651–660.

Lloveras, J., Cabases, Mª. A. 2014. Avaluació dels costos de producció de cultius extensius en secà i regadiu. Dossier Tècnic 69: 7-18. Abril. Costos en l’agricultura.

Biau, A., Santiveri, F., Lloveras, J. 2013. Stover management and nitrogen fertilization effects on corn production. Agronomy Journal 105: 1264-1270.

Cela, S., Berenguer, P., Ballesta, A., Santiveri, F., J. Lloveras, J. 2013. Prediction of relative corn yield with soil-nitrate tests under irrigated Mediterranean conditions. Agronomy Journal 105: 1101-1106.

Cela, S., Santiveri, F., J. Lloveras, J. 2013. Nitrogen content of residual alfalfa taproots under irrigation. Spanish Journal of Agricultural Research 11:481-484.

Biau, A., Santiveri, F., Mijangos, I., Lloveras, J. 2012. The impact of organic and mineral fertilizers on soil quality parameters and the productivity of irrigated maize crops in semiarid regions. European Journal of Soil Biology 53: 56-61.

Lloveras, J., Chocarro, C., Costafreda, R., Viladrich, D., Santiveri, F. 2012. Alfalfa yield components and soil K depletion as affected by potassium fertilization. Agronomy Journal 104: 729-734.

Cela, S., Santiveri, F., J. Lloveras, J. 2011. Optimum nitrogen fertilization rates for second-year corn succeeding alfalfa under irrigation. Field Crops Research 123:109-116.

Cela, S., Santiveri, F., J. Lloveras, J. 2011. Residual effects of pig slurry and mineral nitrogen fertilizer on irrigated wheat. European Journal of Agronomy 34: 257-262.

Cela, S., Salmeron, M., Isla, R., Cavero, J., Santiveri, F., Lloveras, J. 2011. Reduced nitrogen fertilization to corn following alfalfa in an irrigated semiarid environment. Agronomy Journal 103: 520-528.

Ballesta, A., Lloveras, J. 2010. Nitrogen replacement value of alfalfa in irrigated Mediterranean conditions. Spanish Journal of Agricultural Research 8: 159-169.

Cela, S., Berenguer, P., Santiveri, F., Lloveras, J. 2010. Potential Phosphorus, Potassium, and Magnesium surpluses in an Irrigated-Maize monoculture fertilized with PigSlurry. AgronomyJournal 102: 96-102.

 

 Per mes informació (Consultes GREC)

   Darrera modificació: