Dra. Teresa Capell Capell

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edificio principal A, despacho 1.15

Tel. +34 973 702831

E-mail: teresa.capell@udl.cat

 


 

Dr. Ludovic Bassie

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edificio Principal B, despacho 1.19.2 

Tel. +34 973702668

Email: ludovic.bassie@udl.cat

Teresa Estela Graell

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida

Edificio Principal B, depacho 1.18.2

Tel. +34 973702524

Fax: +34 973702690

Email: teresa.estela@udl.cat